Zamawiający
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 Bydgoszcz
Tel.: 261 417 001; 261 417 448
Faks: 261 416 110
Adres strony internetowej: www.10wsk.mil.pl

63/2022 - Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Zintegrowanego Bloku Operacyjnego i Chirurgii Naczyniowej

Informacje o zamówieniu
Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Zintegrowanego Bloku Operacyjnego i Chirurgii Naczyniowej
63/2022
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2022-06-24 08:00:00
2022-06-24 08:30:00
2022-09-21

: 2022-05-20 10:06:45
: BARANOWSKA Barbara