Zamawiający
Kraków5020 sp. z o.o.
Marii Konopnickiej 17
30-302 Kraków
Tel.: +48 510 262 711
Faks:
Adres strony internetowej: http://k5020.pl/

DZP-271-38/2022 - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Kraków5020 sp. z o.o.

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Kraków5020 sp. z o.o.
DZP-271-38/2022
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-12-23 09:00:00
2022-12-23 10:00:00
2023-01-21

: 2022-12-14 15:36:42
: Rupniewska Magdalena