Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
ul. Kościuszki 1
37-400 Nisko
Tel.: 8416 703
Faks: 8146 704
Adres strony internetowej: www.szpital-nisko.pl

Z.II.260.043.Zp.2021 - Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu rtg typu telekomando do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

Informacje o zamówieniu
Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu rtg typu telekomando do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
Z.II.260.043.Zp.2021
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-11-22 10:30:00
2021-11-22 11:00:00
2022-02-19

: 2021-10-20 09:08:32
: Tabor Piotr