Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-9/21/2 - Dostawa opatrunków

Informacje o zamówieniu
Dostawa opatrunków
PN-9/21/2
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-05-28 09:00:00
2021-05-28 09:30:00
2021-08-25

: 2021-04-27 09:47:53
: Krajewska Anna