Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-19/22/1 - Dostawa leków i substancji recepturowych

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków i substancji recepturowych
PN-19/22/1
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2022-06-30 08:00:00
2022-06-30 09:00:00
2022-09-27

: 2022-05-23 10:45:55
: Krajewska Anna