Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-24/20/27 - Roboty budowlane

Informacje o zamówieniu
Roboty budowlane
PN-24/20/27
Przetarg nieograniczony
Roboty budowlane
2020-07-07 10:00:00
2020-07-07 11:00:00
2020-08-05

: 2020-06-18 14:31:10
: Kisiel Iwona