Zamawiający
Gmina Bukowina Tatrzańska
Długa 144
34-530 Bukowina Tatrzańska
Tel.: 2000870
Faks: 2000879
Adres strony internetowej: ugbukowinatatrzanska.pl

IZW.271.1.1.2024 - Obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych i transportowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
IZW.271.1.1.2024
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2024-01-31 10:00:00
2024-01-31 10:30:00
2024-02-29

: 2024-01-16 13:04:36
: Janczy Grzegorz