Zamawiający
Gmina Bukowina Tatrzańska
Długa 144
34-530 Bukowina Tatrzańska
Tel.: 2000870
Faks: 2000879
Adres strony internetowej: ugbukowinatatrzanska.pl

IZW.271.1.1.2022 - Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu multimedialnego w podziale na części w ramach projektu:"Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu".
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu multimedialnego w podziale na części w ramach projektu:"Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu".
IZW.271.1.1.2022
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-01-31 10:00:00
2022-01-31 10:30:00
2022-02-28

: 2022-01-21 13:12:53
: Janczy Grzegorz