Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-31/21/10 - SPRZĘT DO REHABILITACJI ONKOLOGICZNEJ

Informacje o zamówieniu
SPRZĘT DO REHABILITACJI ONKOLOGICZNEJ
PN-31/21/10
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-12-21 09:00:00
2021-12-21 09:30:00
2022-03-20

: 2021-11-19 10:10:43
: Kisiel Iwona