Zamawiający
Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Wołoska 137
02-507 Warszawa
Tel.: 0477221809
Faks:
Adres strony internetowej: https://www.gov.pl/web/cskmswia

PIMMSWIA-2375/05/02/01/2024 - Zakup i dostawa produktów leczniczych do programów lekowych , chemioterapii

Informacje o zamówieniu
Zakup i dostawa produktów leczniczych do programów lekowych , chemioterapii
PIMMSWIA-2375/05/02/01/2024
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2024-04-03 09:00:00
2024-04-03 09:05:00
2024-07-01

: 2024-02-27 09:18:42
: Mąkosa Dorota