Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-3/21/14 - Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do Zakładu Laboratoryjnego Diagnostyki Pediatrycznej

Informacje o zamówieniu
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do Zakładu Laboratoryjnego Diagnostyki Pediatrycznej
PN-3/21/14
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-04-30 08:00:00
2021-04-30 09:00:00
2021-07-28

: 2021-03-29 10:00:54
: Bujnowska Magda