Zamawiający
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 11
48-317 Korfantów
Tel.: 77 4344000
Faks: 4344004
e-mail: ocr@ocr.pl
Adres strony internetowej: www.ocr.pl

PZP-225_14/2023 - Zakup urządzeń robotycznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. finansowany z dotacji celowej Ministerstwa Zdrowia.

Informacje o zamówieniu
Zakup urządzeń robotycznych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. finansowany z dotacji celowej Ministerstwa Zdrowia.
PZP-225_14/2023
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2023-11-21 10:00:00
2023-11-21 10:30:00
2024-02-18

: 2023-10-20 12:27:06
: Polowa Ewa