Zamawiający
Kraków5020 sp. z o.o.
Marii Konopnickiej 17
30-302 Kraków
Tel.: +48 510 262 711
Faks:
Adres strony internetowej: http://k5020.pl/

DZP-271-6/2023 - Świadczenie usług sprzątania Centrum Kongresowego ICE Kraków w okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2026 roku

Informacje o zamówieniu
Świadczenie usług sprzątania Centrum Kongresowego ICE Kraków w okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2026 roku
DZP-271-6/2023
Przetarg nieograniczony
Usługi
2023-03-10 09:00:00
2023-03-10 10:00:00
2023-06-07

: 2023-02-10 14:35:36
: Rajczyk Alicja