Zamawiający
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Tel.: 146869600
Faks: 6869600
Adres strony internetowej: www.gnojnik.pl

RIiD.271.1.2023 - Modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Gnojnik

Informacje o zamówieniu
Modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Gnojnik
RIiD.271.1.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-02-08 09:00:00
2023-02-08 09:15:00
2023-03-09

: 2023-01-17 12:48:18
: Gagatek Sabina