Zamawiający
Gmina Knurów - Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji
Floriana 4
44-190 Knurów
Tel.: 3394500
Faks: 3394501
e-mail: zp@mzglia.pl
Adres strony internetowej: www.mzglia.pl

TA.251.16.23 - WYKONYWANIE USŁUG GOSPODARCZYCH, UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI ORAZ OBSŁUGI PORTIERSKIEJ W BUDYNKACH UŻYTKOWYCH I MIESZKALNO - UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE

Informacje o zamówieniu
WYKONYWANIE USŁUG GOSPODARCZYCH, UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI ORAZ OBSŁUGI PORTIERSKIEJ W BUDYNKACH UŻYTKOWYCH I MIESZKALNO - UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KNURÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ I ADMINISTRACJI W KNUROWIE
TA.251.16.23
Tryb podstawowy bez negocjacji
Usługi
2023-03-20 10:00:00
2023-03-20 11:30:00
2023-04-18

: 2023-03-06 15:08:33
: Kwiatkowski Jacek