Zamawiający
Gmina Knurów - Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji
Floriana 4
44-190 Knurów
Tel.: 3394500
Faks: 3394501
e-mail: zp@mzglia.pl
Adres strony internetowej: www.mzglia.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
OrK.251.13.23 Przebudowa 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z podziałem na 4 części 26.01.2024
10:00:00
Dostawy
Brak ogłoszeń
Usługi
Brak ogłoszeń