Zamawiający
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Tel.: 146869600
Faks: 6869600
Adres strony internetowej: www.gnojnik.pl

RIiD.271.16.2023 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania objętego zamówieniem pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości: Gnojnik - Górka, Gnojnik-Uwrocie, Gnojnik-Tłoki, Gnojnik i Uszew
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania objętego zamówieniem pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości: Gnojnik - Górka, Gnojnik-Uwrocie, Gnojnik-Tłoki, Gnojnik i Uszew
RIiD.271.16.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Usługi
2023-06-13 09:00:00
2023-06-13 09:15:00
2023-07-12

: 2023-06-05 14:17:42
: Gagatek Sabina