Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-25/21/24 - Usługa odbioru, transportu wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz unieszkodliwieniem odpadów medycznych z podgrupy 1801(kod 180102*, 180103*, 180104*, 180106*, 180108*, 180109, 180182*).

Informacje o zamówieniu
Usługa odbioru, transportu wraz z załadunkiem i rozładunkiem oraz unieszkodliwieniem odpadów medycznych z podgrupy 1801(kod 180102*, 180103*, 180104*, 180106*, 180108*, 180109, 180182*).
PN-25/21/24
Przetarg nieograniczony
Usługi
2021-12-08 08:00:00
2021-12-08 08:30:00
2022-03-07

: 2021-11-03 09:27:09
: Rynkowska Izabela