Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN - 45/20/1 - Dostawa leków

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków
PN - 45/20/1
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-01-29 08:00:00
2021-01-29 09:00:00
2021-03-09 08:00:00
2021-03-09 09:00:00
2021-03-29

: 2020-12-24 09:42:04
: Krajewska Anna