Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
ul. Kościuszki 1
37-400 Nisko
Tel.: 8416 703
Faks: 8146 704
Adres strony internetowej: www.szpital-nisko.pl

Z.II.260.045.Zp.2021 - Dostawa systemu mikronapędów neurochirurgicznych i ortopedycznych, trokarów i zestawów narzędziowych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

Informacje o zamówieniu
Dostawa systemu mikronapędów neurochirurgicznych i ortopedycznych, trokarów i zestawów narzędziowych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
Z.II.260.045.Zp.2021
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-11-26 10:30:00
2021-11-26 11:00:00
2021-12-25

: 2021-11-17 10:47:19
: Tabor Piotr