Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-9/22/29 - Usługi kurierskie dla Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Informacje o zamówieniu
Usługi kurierskie dla Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
PN-9/22/29
Tryb podstawowy
Usługi
2022-04-29 08:00:00
2022-04-29 09:00:00
2022-05-28

: 2022-04-13 12:05:08
: Saczyńska Anna