Zamawiający
Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.
Warszawska 41
11-500 Giżycko
Tel.: 4296645
Faks:
Adres strony internetowej: zozgiz.pl

PN/01/01/23 - Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych
PN/01/01/23
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-01-25 12:15:00
2023-01-25 12:30:00
2023-02-23

: 2023-01-13 09:11:17
: Rapita Kornela