Zamawiający
Giżycka Ochrona Zdrowia sp. z o.o.
Warszawska 41
11-500 Giżycko
Tel.: 874296645
Faks: 874296630
Adres strony internetowej: www.zozgiz.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
PN/06/05/22 Dostawa materiałów sterylnych 24.06.2022
10:00:00
Usługi
Brak ogłoszeń