Zamawiający
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 Bydgoszcz
Tel.: 261 417 001; 261 417 448
Faks:
Adres strony internetowej: www.10wsk.mil.pl

88/2022 - Dostawa kardiomonitorów jezdnych

Informacje o zamówieniu
Dostawa kardiomonitorów jezdnych
88/2022
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2022-08-08 08:00:00
2022-08-08 08:30:00
2022-11-05

: 2022-07-06 13:48:01
: KORNOWSKA Karolina