Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-22/22/1 - Dostawa leków

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków
PN-22/22/1
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2022-07-12 08:00:00
2022-07-12 08:30:00
2022-08-05 08:00:00
2022-08-05 08:30:00
2022-10-09

: 2022-06-03 09:17:41
: Saczyńska Anna