Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
ul. Kościuszki 1
37-400 Nisko
Tel.: 8416 703
Faks: 8146 704
Adres strony internetowej: www.szpital-nisko.pl

Z.II.260.056.Zp.2021 - Dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

Informacje o zamówieniu
Dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
Z.II.260.056.Zp.2021
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-01-17 09:00:00
2022-01-17 09:30:00
2022-02-15

: 2021-12-29 08:17:15
: Tabor Piotr