Zamawiający
Kraków5020 sp. z o.o.
Marii Konopnickiej 17
30-302 Kraków
Tel.: +48 510 262 711
Faks:
Adres strony internetowej: http://k5020.pl/

DZP-271-32/2022 - Dostawa kamer reporterskich wraz z akcesoriami na potrzeby redakcji PLAY KRAKÓW NEWS

Informacje o zamówieniu
Dostawa kamer reporterskich wraz z akcesoriami na potrzeby redakcji PLAY KRAKÓW NEWS
DZP-271-32/2022
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-11-23 09:00:00
2022-11-23 10:00:00
2022-12-22

: 2022-11-15 14:26:16
: Rupniewska Magdalena