Zamawiający
SIM Małopolska Sp.z o.o.
ul. Rynek 16
32-800 Brzesko
Tel.: 570835635
Faks:
Adres strony internetowej: www.simmalopolska.pl

2/ZP/2023 - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną ETAP I - BUDYNEK "A" na działce nr 968/11 w miejscowości Siedliska, gmina Tuchów

Informacje o zamówieniu
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną ETAP I - BUDYNEK "A" na działce nr 968/11 w miejscowości Siedliska, gmina Tuchów
2/ZP/2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-12-15 08:00:00
2023-12-15 08:30:00
2024-01-13

: 2023-11-24 12:32:16
: Topór Anna