Zamawiający
Gmina Bukowina Tatrzańska
Długa 144
34-530 Bukowina Tatrzańska
Tel.: 2000870
Faks: 2000879
Adres strony internetowej: ugbukowinatatrzanska.pl

IZW.271.1.9.2022 - Dostawa sprzętu komputerowego, multimediów, pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu pt. "Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu", realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu komputerowego, multimediów, pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu pt. "Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu", realizowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego
IZW.271.1.9.2022
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-05-12 10:00:00
2022-05-12 10:30:00
2022-06-10

: 2022-05-04 14:01:34
: Janczy Grzegorz