Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-16/2/29 - Dostawa mebli i wyposażenia do Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku

Informacje o zamówieniu
Dostawa mebli i wyposażenia do Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku
PN-16/2/29
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2022-06-02 09:00:00
2022-06-02 09:30:00
2022-08-30

: 2022-04-26 09:39:37
: Kisiel Iwona