Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-36/20/27 - Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Informacje o zamówieniu
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
PN-36/20/27
Przetarg nieograniczony
Roboty budowlane
2020-11-30 10:00:00
2020-11-30 10:30:00
2021-01-28

: 2020-10-05 09:40:31
: Kisiel Iwona