Zamawiający
Gmina Koźminek
Kościuszki 7
62-840 Koźminek
Tel.: 7637085
Faks: 7637207
Adres strony internetowej: http://www.kozminek.pl/

RIR ZPiFS.271.2.4.2023 - "Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku"

Informacje o zamówieniu
"Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku"
RIR ZPiFS.271.2.4.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-03-20 09:00:00
2023-03-20 09:10:00
2023-04-18

: 2023-03-03 13:04:54
: Muszyńska Katarzyna