Zamawiający
Gmina Koźminek
Kościuszki 7
62-840 Koźminek
Tel.: 7637085
Faks: 7637207
Adres strony internetowej: http://www.kozminek.pl/

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
RIR ZPiFS.271.2.5.2024 "Konserwacja i restauracja polichromii we wnętrzach dworu w Koźminku" 27.05.2024
09:00:00
Dostawy
Brak ogłoszeń
Usługi
Brak ogłoszeń