Zamawiający
SIM Małopolska Sp.z o.o.
ul. Rynek 16
32-800 Brzesko
Tel.: 570835635
Faks:
Adres strony internetowej: www.simmalopolska.pl

13/ZP/2022 - Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 12: "Budowa budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej o minimum 50 lokalach mieszkalnych na działce nr 227 w m. Korzenna, Gmina Korzenna"
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Inwestycja nr 12: "Budowa budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej o minimum 50 lokalach mieszkalnych na działce nr 227 w m. Korzenna, Gmina Korzenna"
13/ZP/2022
Negocjacje z ogłoszeniem
Usługi
2022-08-05 09:00:00
2022-08-05 09:30:00
2022-08-22 09:00:00
2022-08-22 09:30:00
2022-11-19

: 2022-07-08 09:21:24
: Topór Anna