Zamawiający
Gmina Brzeg
Robotnicza 12
49-300 Brzeg
Tel.: 774169950
Faks: 774169952
e-mail: bzp@brzeg.pl
Adres strony internetowej: bip.brzeg.pl

OR-IV.271.1.1.2023 - "Ochrona i zabezpieczenie krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej 11 w Brzegu w zakresie ratownictwa wodnego"

Informacje o zamówieniu
"Ochrona i zabezpieczenie krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej 11 w Brzegu w zakresie ratownictwa wodnego"
OR-IV.271.1.1.2023
Tryb podstawowy
Usługi
2023-01-26 08:30:00
2023-01-26 09:00:00
2023-02-24

: 2023-01-16 15:20:07
: Rosół Krystyna