Zamawiający
Gmina Brzeg
Robotnicza 12
49-300 Brzeg
Tel.: 774169950
Faks: 774169952
e-mail: bzp@brzeg.pl
Adres strony internetowej: bip.brzeg.pl

OR-IV.042.10.2024 - Modernizacja układu komunikacyjnego w obszarze zabytkowego centrum Brzegu" - trzy części

Informacje o zamówieniu
Modernizacja układu komunikacyjnego w obszarze zabytkowego centrum Brzegu" - trzy części
OR-IV.042.10.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2024-05-16 08:30:00
2024-05-16 09:00:00
2024-06-14

: 2024-04-24 11:35:30
: Pęcherska Kamila