Zamawiający
Gmina Brzeg
Robotnicza 12
49-300 Brzeg
Tel.: 774169950
Faks: 774169952
e-mail: bzp@brzeg.pl
Adres strony internetowej: bip.brzeg.pl

OR.IV.271.1.9.2022 - "Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta w Brzegu obejmujących usługi powszechne oraz realizację przekazów pocztowych w 2023 roku" - 2 części.

Informacje o zamówieniu
"Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta w Brzegu obejmujących usługi powszechne oraz realizację przekazów pocztowych w 2023 roku" - 2 części.
OR.IV.271.1.9.2022
Tryb podstawowy
Usługi
2022-11-25 08:30:00
2022-11-25 09:00:00
2022-12-24

: 2022-11-15 13:24:52
: Rosół Krystyna