Zamawiający
Gmina Brzeg
Robotnicza 12
49-300 Brzeg
Tel.: 774169950
Faks: 774169952
e-mail: bzp@brzeg.pl
Adres strony internetowej: bip.brzeg.pl

OR.IV.042.16.2022 - "Rewaloryzacja budynku Urzędu Miasta w Brzegu z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych" - 3 części

Informacje o zamówieniu
"Rewaloryzacja budynku Urzędu Miasta w Brzegu z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych" - 3 części
OR.IV.042.16.2022
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2023-01-11 08:30:00
2023-01-11 09:00:00
2023-02-09

: 2022-12-19 15:24:30
: Rosół Krystyna