Zamawiający
Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Wołoska 137
02-507 Warszawa
Tel.: 0477221809
Faks:
Adres strony internetowej: https://www.gov.pl/web/cskmswia

PIMMSWIA-2375/12/02/01/2024 - Przebudowa III piętra budynków "B","E" i "Ł" na potrzeby Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

Informacje o zamówieniu
Przebudowa III piętra budynków "B","E" i "Ł" na potrzeby Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii
PIMMSWIA-2375/12/02/01/2024
Przetarg nieograniczony
Roboty budowlane
2024-04-03 10:00:00
2024-04-03 10:15:00
2024-07-01

: 2024-02-22 16:09:00
: Płużyczka Łukasz