Zamawiający
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Tel.: 146869600
Faks: 6869600
Adres strony internetowej: www.gnojnik.pl

RIiD.271.17.2023 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania objętego zamówieniem pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gosprzydowa -Rotowskie
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania objętego zamówieniem pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gosprzydowa -Rotowskie
RIiD.271.17.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Usługi
2023-06-13 11:00:00
2023-06-13 11:15:00
2023-07-12

: 2023-06-05 14:24:43
: Gagatek Sabina