Zamawiający
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Tel.: 146869600
Faks: 6869600
Adres strony internetowej: www.gnojnik.pl

RIiD.271.22.2023 - Remont drogi gminnej nr 250376K w km od 0+000 do km 0+395 w Miejscowości Lewniowa , Gmina Gnojnik
Wyniki
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.BES pdf 226 2023-09-06