Zamawiający
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 Bydgoszcz
Tel.: 261 417 001; 261 417 448
Faks: 261 416 110
Adres strony internetowej: www.10wsk.mil.pl

109/2019 - dostawy sukcesywne implantów ortopedycznych i materiałów do zabezpieczenia złamań
Wyniki
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 36 2019-12-16