Zamawiający
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Tel.: 146869600
Faks: 6869600
Adres strony internetowej: www.gnojnik.pl

RIiD.271.15.2023 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie Gminy Gnojnik w miejscowości Lewniowa - " Na dole w stronę Jarzębaka"
Wyniki
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.BES pdf 223 2023-07-03