Zamawiający
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Tel.: 146869600
Faks: 6869600
Adres strony internetowej: www.gnojnik.pl

RIiD.271.16.2023 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania objętego zamówieniem pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości: Gnojnik - Górka, Gnojnik-Uwrocie, Gnojnik-Tłoki, Gnojnik i Uszew
Wyniki
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_RIiD.271.16.2023.BES pdf 174 2023-07-06