Zamawiający
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Tel.: 146869600
Faks: 6869600
Adres strony internetowej: www.gnojnik.pl

RIiD.271.17.2023 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania objętego zamówieniem pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gosprzydowa -Rotowskie
Wyniki
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_RIiD.271.17.2023.BES pdf 200 2023-07-06