Zamawiający
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 Bydgoszcz
Tel.: 261 417 001; 261 417 448
Faks: 261 416 110
Adres strony internetowej: www.10wsk.mil.pl

4/2019 - Dostawy produktów leczniczych i leków w programach w programach terapeutycznych
Unieważnienia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o unieważnieniu zadań doc 18 2019-03-25