Zamawiający
Szpital Specjalistyczny w Chorzowie
Zjednoczenia 10
41-500 Chorzów
Tel.: 3463652
Faks:
e-mail: dzp@sswch.pl
Adres strony internetowej: www.szpitalspecjalistycznywchorzowie.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Brak ogłoszeń
Usługi
Brak ogłoszeń