Zamawiający
Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
ul. Pr¹dnicka 35-37
31-202 Kraków
Tel.: 12 25 78 291; 12 25 78 292
Faks: 12 25 78 229; 12 25 78 292
Adres strony internetowej: www.narutowicz.krakow.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń