Zamawiający
Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha
al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
Tel.: 12 6831052
Faks: 6831052
Adres strony internetowej: www.awf.krakow.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Brak ogłoszeń
Usługi
Brak ogłoszeń