Zamawiający
Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha
al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
Tel.: 12 6831052
Faks: 6831052
Adres strony internetowej: www.awf.krakow.pl

Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
K-2.381/04/2024 Zakwaterowanie i wyżywienie kadry i studentów podczas obozów letnich w roku akademickim 2023/2024 16.04.2024
10:00:00