Zamawiający
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Raciborska 37
40-074 Katowice
Tel.: 32 758 77 02
Faks: 32 758 77 01
Adres strony internetowej: https://asp.katowice.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
ASP-DA-ZP-02-2024 Przebudowa zabytkowego budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ulicy Raciborskiej 37 w Katowicach 30.04.2024
10:00:00
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ASP-DA-ZP-01-2024 Dostawa i przesył energii cieplnej do budynku ASP w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50 21.02.2024
12:00:00
Usługi
Brak ogłoszeń